top of page
thanh-cai-nhom-otoli.jpg

Thanh cái nhôm

  • Tăng khả năng an toàn điện hơn so với sử dụng dây dẫn truyền thống. Khả năng dẫn điện lớn, lên tới 7000A.

  • Linh hoạt trong vấn đề vận chuyển và thi công, các đầu nối, khớp nối rất dễ dàng lắp ghép

  • Tính thẩm mỹ cao, các thanh dẫn ngăn nắp, thuận lợi cho việc theo dõi, bảo trì về sau

  • Giảm thiểu tối đa tổn hao năng lượng

  • Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, IEC61439-1 và IEC61439-6 

Thanh cái nhôm otoli thanh thẳng.png
Thanh cái nhôm otoli khớp nối.png
Thanh cái nhôm otoli khớp kết hợp otoli.png
Thanh cái nhôm otoli phần bích.png
bottom of page