top of page

Đầu nối máng xối với ống thoát dành cho máng xối dạng K có 2 loại:

Loại nối ống thoát vuông

Loại nối ống thoát tròn.

Việc lựa chọn là quan trọng, để việc lắp đặt được chính xác, sự kết nối vừa khít, tránh những cong vênh, sai lệch không mong muốn dẫn đến những vấn đề về chất lượng hoàn thiện sản phẩm.

K-style gutter outlets are of two types:

Square outlet connection type

Round outlet connection type.

The selection is important, so that the installation is correct, the connection fits like a glove, and avoids unwanted warping and deviations that lead to problems with the quality of the finished product

K-style gutter outlets . - K style gutter outlets

₫1Price
Color
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page