top of page

Ống thoát nước là một chi tiết quan trọng. Nó dẫn nước mà máng xối thu gom được xả xuống đất. Vị trí lắp đặt và số lượng ống thoát cần được tính toán phù hợp với lượng nước mà máng xối thu gom được, tránh để tình trạng không thoát nước kịp dẫn đến tràn.

Rectangular downspout is an important detail. It applies the water that the gutters collect to be discharged to the ground. The installation position and number of rectangular downspout should be calculated in accordance with the amount of water that the gutters can collect, avoiding the situation of not draining in time leading to overflow.

Ống thoát nước - Rectangular downspout

1₫Giá
1 Mét
Màu sắc
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page