Bộ ốc vít không gỉ

Bộ ốc vít không gỉ

Đây là bộ phần cứng thay thế hạng nặng bao gồm: 3 bu lông với độ dài khác nhau, 1 đai ốc tay áo và 1 cờ lê lục giác. Nếu bạn cần hai bộ cho đường ray gắn dài hơn, chỉ cần thêm (2) vào giỏ hàng.

PHỤ KIỆN