top of page

Bộ gắn tay vịn vuông 90° vào trụ lan can. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm: 2 Đầu gắn trụ 90°, 2 tấm nhôm lót trong trụ và ốc vít cố định.

ADA 90° attach to the balustrade post. The kit will include: 2 post head 90° , 2 post lined aluminum plates and fixing fasteners.

Gắn tay vịn 90° - ADA 90°

1₫Giá
Màu sắc - Color
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page