top of page

Tăng tính thẩm mỹ cho công trình máng xối của bạn với giá cố định ẩn, đặt trong lòng máng xối. Tuy nhiên, cần cân nhắc trước khi dùng vì độ chịu lực không cao bằng giá gắn vách bên ngoài, chỉ thích hợp cho những mái nhỏ với lượng nước thoát ít,

Enhance the aesthetics of your gutter construction with a hidden hanger, put in the gutter. However, it should be considered before using because the bearing capacity is not as high as that of the fascia hanger outside, only suitable for small roofs with little drainage.

Giá cố định ẩn - Hidden hanger

1₫Giá
Màu sắc
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page