top of page

Giá gắn vách máng xối K style với kích thước tương ứng  giúp việc cố định máng xối được chắc chắn và thuận tiện mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

K-style gutter fascia hanger with corresponding size  helps to fix the gutter steady and conveniently while ensuring aesthetics.

Giá gắn vách - Fascia hanger

1₫Giá
Màu sắc