Otoli Power Pack - 12v 100w

Otoli Power Pack - 12v 100w

Gói Điện nguồn cung cấp 12 vôn và cho đến 100 watt chiếu sáng. Nó bao gồm một sợi dây duy nhất, được xây dựng trong ô giờ điều chỉnh và ảnh. Gói điện này được thiết kế đặc biệt để sử dụng hệ thống chiếu sáng các sản phẩm kiến trúc otoli.

 

  • Nguồn cung cấp điện 12 volt. 
  • Cung cấp cho 100 watt chiếu sáng. 
  • Nó bao gồm một sợi dây duy nhất, được xây dựng trong ô giờ điều chỉnh và ảnh. 
  • Dùng với Sản Phẩm Kiến Trúc Otoli hệ thống chiếu sáng cap. 

 

Brand NameOtoli Architectural Products

 

Installation Instructions

Product Type: Power Pack Material: Plastic
Color/Finish: Black Number of Spindles per Panel: 15
For Use With: 3" LED Post Cap Perimeter Light - Black - LE045310B, 3" LED Post Cap Perimeter Light - White - LE045310W, 3" LED Post Cap Perimeter Light - Bronze - LE045310Z, 3" LED Post Cap Indirect Light - Black - LE045311B, 3" LED Post Cap Indirect Light - White - LE045311W, 3" LED Post Cap Indirect Light - Bronze - LE045311Z, 100' 16/2 GA Wire - LE095103 Includes: Transformer with single wire tap, Built in Adjustable Timer, Photo Cell, Installation Instructions
Package Quantity: 1 Resistance Features: Moisture, Corrosion

PHỤ KIỆN