Hệ thống lan can kết hợp với kệ trồng hoa – kích thước 1m

Hệ thống lan can kết hợp với kệ trồng hoa – kích thước 1m

Hãy tận hưởng sự dễ dàng của việc lắp đặt kệ trồng hoa trên lan can của bạn với hệ thống sáng tạo của Otoli

Đa dạng hình dạng và thiết kế như nhôm, gỗ, hình vuông hoặc hình tròn. Ở Mĩ, kích thước thông thường ít hơn 4” – Otoli sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Đa dạng hình dạng và thiết kế như nhôm, gỗ, hình vuông hoặc hình tròn. Ở Mĩ, kích thước thông thường ít hơn 4” – Otoli sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

PHỤ KIỆN