top of page

Các loại giá treo, đỡ được tích hợp thiết kê riêng cho thanh kẹp lan can của OTOLI.  Hãy mua khi và chỉ khi đã mua Thanh kẹp lan can.

Chúng tôi có:

Giá móc đứng tam giác, để treo đèn, treo giỏ hoa,...

Giá vòng tròn, để đỡ chậu hoa tròn, đặt đĩa thức ăn cho vật nuôi,...

Giá thanh thẳng thẳng để đỡ chậu hoa vuông, gắn mặt bàn, đỡ hộp gỗ.

Hãy sáng tạo theo ý của bạn.

Types of racks specifically designed for OTOLI hold it mate. Buy if and only if you have purchased the Hold it Mate.

We have:

Rack triangular stand for hanging lights, hanging flower baskets,...

Rack circle, to support round flowerpots, place bird feed plates,...

Rack straight bar to support square flowerpots, table top, bracket wooden box.

Các loại giá - Types of racks

1₫Giá
Màu sắc - Color
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page