top of page

Cổng lùn thiết kế đồng bộ riêng cho hàng rào nhôm, phong cách Châu Âu. Bạn có thể đặt mua 2 cái để làm thành cổng đôi nếu muốn.

Bộ sản phẩm gồm cổng + Ốc cố định. Còn khóa bạn có thể đặt mua thêm loại đồng bộ, hoặc không.

Chúng tôi cung cấp 2 kích thước tiêu biểu, phù hợp với kích thước của lan can, hãy chọn sản phẩm phù hợp đồng bộ với thiết kế của bạn:

- 36" x 48"

- 42" x 48" 

Short gate designed synchronous specifically for aluminum railing, European style. You can order 2 to make double gates if you want.

The product set includes gate + fixed fasteners. As for the lock, you can order more sync types, or not.

We offer 2 typical sizes, to match the size of the balustrade, choose the right product to match your design:

- 36" x 48"

- 42" x 48"

Cổng- Gate

1₫Giá
Màu sắc - Color
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page