top of page

Giá đỡ tay vịn là một giá nhỏ gắn vào trụ lan can, nhằm đỡ tay vịn, giúp hệ thống tay vịn được chắc chắn hơn.

Post Bracket a small bracket attached to the balustrade post to support the top profile, making the top profile system more solid.

Giá đỡ tay vịn - Post Bracket

1₫Giá
Màu sắc - Color
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page