top of page

Khung lan can song kính là một lựa chọn tốt khi muốn có một góc nhìn không giới hạn nhưng vẫn muốn giữ kết cấu tổng thể với trụ đèn và tay vịn của lan can nhôm. Sự kết hợp này giúp lan can trông chắc chắn, cứng cáp. Gồm 2 loại:

- Song kính

- Kính nguyên tấm

Glass baluster is a good choice when you want an unlimited view but still want to keep the overall structure with the post light and the top profile of the aluminum railing. This combination makes the railing look solid and sturdy. Includes 2 types:

- Glass baluster

- Full panel glass

Khung lan can song kính - Glass baluster

₫1Giá
1 Mét
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page