top of page

Thanh kẹp lan can gồm 2 thanh kẹp, kẹp cố định vào song lan can nhôm. Từ đó, ta có thể gắn các loại giá đỡ khác nhau vào thanh kẹp, để tận dụng không gian, tối ưu công năng của lan can.

Với thiết kế đồng bộ, trông rất đẹp mắt và liền mạch.

Với các tùy chọn chiều dài thanh kẹp: 6", 20", 36", 48" để sử dụng các mục đích khác nhau.

Bộ sản phẩm sẽ đi cùng ốc kết nối.

Hold it mate includes 2 clamps, fixed clamp to the aluminum picket. From there, different types of brackets can be attached to the clamp, to maximizing the use of space and optimize the function of the railing.

With synchronous design, looks very nice and seamless.

With clamp length options: 6", 20", 36", 48" for various purposes.

The kit will come with a connecting fastener.

Thanh kẹp lan can - Hold it mate

1₫Giá
Màu sắc - Color
  • zalo
  • Whatsapp
  • skype logo
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  bottom of page